Z mojí knihovničky


Kryštof ÁDéHáDě
Z mojí knihovničky

Kryštof ÁDéHáDě (Eminent 2018)  

 

Pavlína Brzáková je autorkou knih věnovaných sibiřským národům, ale také máma dvou dětí, z nichž se jedno potýká s neurovývojovou poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Příběh dítěte s vývojovou dysfázií a ADHD vypráví o hlubokém zoufalství, překonávání překážek, ale také o naději, která umírá jako poslední, a lásce, jež hory přenáší. Kniha působí léčivě na duši všech vyčerpaných rodičů hyperaktivních dětí a zároveň poskytuje inspiraci pro učitele i vychovatele, jak těmto dětem lépe rozumět a pomoci. Další informace o knížce najdete také na www.ADHDKrystof.cz

Těžko chtít po učitelce, aby se chovala jinak. Nechává dítě pocitům vzteku, nebo mu domlouvá. Co může udělat? Můj otec řekne: „Dal bych mu na zadek, tohle by si neměl dovolit.“ Jenže já vím, že vztek je loď. A Kryštof je uvězněn na její palubě. Nevidí ještě moře, nevystoupil na břeh. Nevidí, že loď je na hladině a že se může vzdalovat. Je potřeba s ním projít škálou pocitů a naučit se jim dávat jména. Kryštofe, tohle není vztek, tohle je bolest, tohle smutek, tohle nesoulad a tohle nesouhlas.

S čím nesouhlasíš, Kryštofe?

 
TVARYTMY
Z mojí knihovničky

TVARYTMY (Eminent 2014)  

 

Autorizované vyprávění známého herce a improvizátora Jaroslava Duška, které vzniklo jako inspirace po jeho dvou týdenních pobytech ve tmě. "Když jsem hledal v diáři týden volna pro pobyt ve tmě, ukázaly se mi dny okolo Velikonoc. A to se mi líbilo. Pobyt ve tmě a symbolika znovuzrození. Navíc mi jeden kamarád věštec v prosinci 2012 předpověděl, že do pěti měsíců obdržím významný dar. Říkal jsem si: „Třeba to bude ono!“ Pobyt ve tmě byl pro mě skutečně darem. Mohl jsem si uvědomit, jak jsme vzájemně zachytáváni do společné hypnózy, zakódováni do dohodnuté reality. A jak je to omamné, přirozené, až strašidelně přirozené v běžné realitě. Ve tmě si uvědomuješ, jaké by to bylo vydávat se do živého pole skutečnosti bez zajištění. Bez předem dohodnutých záchytných bodů, plout volně proudem Života, kde vždy někoho potkáš. Najednou tě začne tenhle způsob života přitahovat a porozumíš tuláctví lidí, kteří se vymanili ze stereotypu, sebrali se a putovali," říká Jaroslav Dušek. Kniha vznikla na základě četných setkání s Pavlínou Brzákovou u šálku čaje, v restauracích raw food, za rozličných společenských akcí, i během Jaroslavova dlouhého třicetidenního půstu. Ilustrují ji velmi originální ilustrace, které poskytla nadace na podporu a integraci nevidomých Artevide pod vedením akademického malíře Dina Čeča.

 
Hlas a dech čínské zpěvačky Feng-yün Song
Z mojí knihovničky

Hlas a dech čínské zpěvačky Feng-yün Song (Eminent 2013)  

 

Známá čínská zpěvačka Feng-yün Song odhaluje ve svém autorizovaném vyprávění tajemství čínské kultury a pomocí prostředků, jako je hlas a dech, objevuje metody a techniky umění čchi, nezbytné pro kultivaci lidského těla.

Zatímco v předchozí knize Ze mě, jež vznikla ve spolupráci s hercem a improvizátorem Jaroslavem Duškem, představuje Pavlína Brzáková mnohastránkovou meditaci nad současným stavem civilizace, v knize Hlas a dech se spisovatelka pouští do zcela odlišného tématu. Společně se zpěvačkou Feng-yün Song nahlížejí „pod pokličku“ lidské sexuality, poznávají mystiku ženského a mužského principu a čtenáře vedou k hlubší zkušenosti tělesného prožívání a přirozenosti.

 
Ze mě – Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška
Z mojí knihovničky

Ze mě – Cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška  (Eminent 2012)

 

Autorizované povídání improvizátora, herce a divadelního režiséra Jaroslava Duška o narození, životě a smrti, příběhy protkané přítomností, volné asociace a rozmanitá setkání se Skutečností provázejí zdařilé ilustrace Zbyňka Zenkla, zaměstnance chráněné dílny Rolnička v Soběslavi.

„Měníme své vědomí, protože můžeme. Pozorováním své skutečné podstaty, nalezením svého pravého Zdroje, ztrácíme strach a získáváme klid, který pak můžeme vysílat svými těly a šířit ho do okolí. Vidíme, že naše tělo a tělo Země je propojené na tolika úrovních, že se nám o tom ani nesnilo. Začínáme chápat, že jsme v jistém ohledu nejkomičtější bytostí ve Vesmíru, v jiném ohledu jsme projeveným božstvím. Naše herní možnosti jsou nekonečné. Tak vybírejme ty životodárné. Nikdo jiný než my sami nám v tom nemůže zabránit…“ říká Jaroslav Dušek.

 
Květa Fialová – Zákony štěstí
Z mojí knihovničky

Květa Fialová – Zákony štěstí  (Eminent 2010)

 

 Druhé setkání bylo provázané novou známostí. Květa Fialová potkala mladého přítele, herce Jožku Kubáníka ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Další životní kapitolu začíná představením Harold a Maude, kde se svým „Pepíčkem“ vystupuje. Jejich vztah je v mnohých očích zvláštní, v mých očích je hluboký, až dojemný. Jeden druhému jsou v těžkých chvílích oporou.

 „U lidí mám ráda samozřejmost. Holub lítá, protože má křídla. Je to jeho samozřejmost, žádné ego. Jsme takoví, jací jsme. Určité věci zvládneme, a tím rozdáváme radost. Cesta ke štěstí je cestou radostného rozdávání. Je to samozřejmá služba ostatním. Existuje jediná minuta, v níž jsme živí. Tato minuta, tady a teď. Je to jediný způsob, jak přijmout zázrak. Okamžik, který není bez ducha, a je naplněný tím, co přichází. Hlavně nic nechtít pro sebe, ale dávat! Vydejme se tedy po této cestě odvážně a objevujme možnosti duchovního naplnění. Najděme způsoby, jak šťastně stárnout a jak v každém okamžiku našeho života potkat spřízněnou duši,“ radí Květa.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>