Přírodní obřadnost
Témata

PŘÍRODNÍ OBŘADNOST

Zájem o etnografii centrální a jižní Sibiře mě přivedl zejména v posledních letech ke sledování projevů tamější tradiční obřadnosti, jíž je šamanismus. Umělecké zážitky a zároveň hluboké vnitřní prožitky, které jsem díky těmto zkušenostem získala, mě nasměrovaly k tomu, že jsem zatoužila něco podobného přenést do české krajiny.

Při pozorování procesů národního obrození v Evenckém národnostním okruhu, v Burjatsku a v republice Tuva, k nimž došlo následně po rozpadu Sovětského svazu, jsem se dostala do kontaktu s několika šamany a naskytla se mi příležitost zúčastnit se různých obřadů. Přestože jsem na provádění obřadů zpočátku pohlížela s náležitým odstupem, společně sdílená atmosféra životních předělů jako ztráta blízkého člověka nebo závažné onemocnění, mě přivedly k nahlédnutí jejich skutečného významu pro společenství.

Rituály vedené v přírodě, na různých tradičních silových místech, umožňují propojení s přírodou a prožití vlastní existence. Centrem, kolem něhož se obřadní dění odehrává, je oheň. Lidé stojí nebo sedí kolem ohniště v kruhu, neboť v kruhu jsou si všichni rovni. Kruh symbolicky vyjadřuje koloběh času (od zrození, přes růst, zrání, sklizeň až po odumírání a smrt). Důležitým momentem každého obřadu je očištění. Svůj význam má jak v sezónních obřadech, tak při léčení. Šamanisté věří a svými skutky dokazují, že podstatou každé nemoci je stav duše nebo dokonce ztráta duše či její části. Obřady jsou proto vedeny tak, že šaman duši (i tělo; tělo je považováno za jednu z „duší“, energetických substancí, tvořících lidskou bytost) zbavuje negativních nánosů a „napravuje“ ji. Léčení, aby bylo účinné, musí nejprve proběhnout na duševní úrovni, aby se mohlo uzdravit tělo. Po smrti se energetické substance rozpadají a každá se vrací ke svému „prameni“, ke svému „počátku“. Jedna z nich, oživující princip, se rodí znovu. Stejně jako se příroda na jaře probouzí, rodí se tato duše znovu v lidském těle.

Obřady představují nejen očistné procesy a uvědomění si, že člověk je součástí přírody a vesmíru. Připomínají věčné rození a umírání a vzkříšení. Připomínají, že za veškerým stvořením stojí duchovní Řád.

další téma