Profesor Korotkov a záznamy duše
Zápisník

PROFESOR KOROTKOV A ZÁZNAMY DUŠE
Pavlína Brzáková

Nečekaně jsem byla vystavena nové zkušenosti. Ponořila jsem se do neviditelného světa, který zří pouze lidé léčitelsky nadaní a možná vědci pídící se po důkazech, jak lidstvu „ozřejmit neviditelnost“. Virtuálně přes počítač jsem zapředla rozhovor o duši s ruským profesorem Konstantinem Korotkovem, hlavním hostem pražského veletrhu Esoterika a Evolution 2012.

Ponořila jsem se do pojmů, jako jsou biopole, aura, éterické a efemérní tělo, dokonce jsem sáhla po hermetických knihách, kde se píše o ódu, energetické síle pronikající celou přírodou. Dnes je již známé, že člověka obklopuje elektromagnetické pole, které je možné zaznamenat pomocí různých přístrojů. Fotografie energetického vyzařování pořídil již Nikola Tesla v roce 1891. Znovuobjevení fotografie energetického vyzařování provedl náhodně v roce 1939 ruský inženýr Semjon Kirlian při práci v nemocnici v Krasnodarsku. Zjistil společně se svou ženou, že měnící se vyzařování souvisí s životní energií, kterou fotografované objekty vyzařují. Ale jistou energii vykazovaly i objekty hmotné, třeba klíč.

 

Od záření k obrazu

 

Jistým pokračovatelem v této disciplíně je profesor Konstantin Korotkov, který se v letošním roce 2012 rozhodl zavítat do Prahy, aby nás seznámil se svými přístroji a metodou, kterou zasvěcení nazývají „výbojkovou vizualizací“, zatímco lidé, kteří odmítají vědecké termíny, ji označují jako způsob „fotografování duše“. Princip práce Korotkovova snímače je tento: na lidský palec, který profesor považuje za informační faktor spojený se všemi systémy organismu, je zaveden elektrický impulz. Vlivem elektrického pole pak zpod kůže vyzařují elektrony a fotony, které ionizují molekuly vzduchu a vyvolávají slabé světlemodré záření. Mechanismus tohoto záření se podobá slaboproudému elektrickému výboji, který dobře znají fyzici. Přístroje toto záření registrují a přenášejí je do obrazů. Po matematickém zpracování přístroj zakresluje kolem siluety člověka barevnou auru. Tento výsledný efekt má praktický význam. Zdravý člověk má siluetu stejnoměrnou, jasně zářící. Funkční poruchy, zánětlivé procesy či silný stres způsobují v záření poruchy a propady. I nemoc, jež se dosud neprojevila, je rozpoznatelná díky změně v záření.

 

Následující rozhovor jsem se rozhodla uvést na své stránky, protože v něm nacházím zajímavé souvislosti s viděním světa očima šamanů. To, co zachycuje Korotkovův přístroj na obrázcích,vidí šamani ve změněném stavu vědomí.

 

Pane profesore, říká se, že to, k čemu jste se dobral prostřednictvím přístroje, je viditelné běžným lidovým léčitelům a šamanům…

 

U lidových léčitelů nikdy přesně nevíte, kdo před vámi stojí – jestli je to šarlatán, nebo génius. Objektivní výsledky vám ukáže jen přístroj. Všechny naše přístroje pro registraci lidské bioenergetiky jsou certifikované ministerstvem zdravotnictví. Stejně jako každá jiná metodika byla i naše metoda medicínsky prověřována. Navázali jsme mnohaletou spolupráci s lékaři nejvyšší úrovně ve vojenském lékařství, na Lékařské univerzitě akademika I. P. Pavlova.

 

Jak probíhá diagnostika pomocí vašeho přístroje?

 

Klient se posadí, připevníme na něj snímače a za dvacet pětadvacet minut získáme výsledný obraz. Pasivním způsobem sejmeme elektrickou aktivitu organismu. Tady je velký rozdíl: když podstupujete rentgen nebo tomografii, výsledný obraz je skládanka z krátkodobé aktivity organismu.

 

Rentgen snímá morfologické zvláštnosti tkáně a my svými aparáty fixujeme informaci o fyzických polích. Ale jedno druhé nevylučuje. Náš přístroj zahrnuje celý komplex metodik, od měření tlaku po výbojkovou vizualizaci, přičemž provoz nevyžaduje žádné nedostupné zdroje. Což je velmi důležité – protože výsledků pomocí přístroje se dobere každý lékař, nemusí to být zrovna nějaký superspecialista. Domnívám se, že za deset patnáct let si bude moci tento přístroj, který dokáže nasnímat momentální zdravotní stav, opatřit každý. Když zjistíme zdravotní problémy v jejich raném stadiu, získáme tím zároveň efektivní řešení.

 

Duše měřitelná vědou

 

Dělal jste například výzkumy procesu oddělování biopole dítěte od biopole matky? Je to po porodu, nebo ještě později?

 

Takové výzkumy jsme nedělali. Sledovali jsme až biopole tříměsíčních dětí. Ale do budoucna tento výzkum nevylučuji.

 

Jakými změnami prochází biopole člověka, který delší dobu setrvává vlivem nejrůznějších životních okolností ve lži?

 

Speciální psychologické experimenty ukázaly, že u člověka, který vědomě lže, se v 65 procentech biopole zmenšuje, u 25 procent se nemění a u 10 deseti se rozšiřuje.

 

Rozpad energetického biopole při stresu

 

Jak se mění biopole člověka, který se věnuje meditaci, ve srovnání s člověkem, jenž nemedituje?

 

V procesu hluboké meditace může člověk přejít do stavu hluboké změny vědomí, což kardinálně mění podobu jeho biopole. V běžném životě lidé, již se meditaci věnují, mají plně nasycený obraz biologického pole.Stav energetického biopole před meditací a po ní

 

V rámci svých výzkumů lidského biopole užíváte termíny jako třeba „výbojková vizualizace“ nebo „bioelektrografie“. Současně je vaše práce označována jako fotografování duše. Tady se ovšem již dotýkáme mystiky…

 

Tohle není žádná mystika, ale obvyklý komplex fyzických polí, které jsou označovány jako biopole, protože je vyzařuje biologický objekt. Záření kolem lidského těla je souhrn fyzických polí, jež zahrnují gravitační, elektromagnetické, molekulární pole, které reagují na vnější prostor. A smyšlenky, které toto dění obklopují, jsou až podružná mystika. Navíc religiózní pocity jsou natolik křehké a individuální, že není etické se do nich vměšovat. Tohle není můj způsob uvažování. My dokážeme pouze naměřit reakce na duševní nepokoje nebo vlnění. Můžeme také vysledovat vliv modlitby na člověka. Ale v žádném případě bych neřekl, že se mi podařilo zachytit nebo změřit duši. Vše, co se týká psychiky, duševního světa, jsou procesy, které se odehrávají v jiné dimenzi, mimo hranice přímých fyzických měření.

 

Tušení jiné dimenze

 

Můžete vysledovat, co se děje s lidským biopolem po smrti?

 

Během několika dnů po smrti pokračuje záření prstů. Je stejné jako za života. Potom prsty přestanou zářit, jsou stejné jako jiné neživé objekty – nejsou již třpytivé, jasné a mihotavé, ale monotónně slabé. Spojení fyzického těla a vědomí se roztrhává, fyzické tělo ztrácí svou formu, přechází v přirozený koloběh prvků, zatímco informační tělo se dostává do jiných dimenzí.

 

Podle křesťanských představ devátého a čtyřicátého dne po smrti prochází lidská duše změnami. Něco podobného probíhá i podle jiných náboženství. Zaznamenaly vaše přístroje něco takového?

 

Řekl bych, že něco ukazovaly. Ale co to bylo konkrétně a jestli to zrovna odpovídalo nějakým náboženským tradicím, to nemohu potvrdit. Mohu jen říci, že existují takové podivuhodné jevy, kdy jsme zachytili, že došlo k oddělení biopole od zemřelého fyzického těla. Aktivita toho, co nazýváte duší – sám dávám přednost termínu „jemné tělo“, které se odděluje od těla fyzického zemřelého –, se zvyšuje. Tohle jsem zaznamenal. Jsem vědec, proto vycházím ze zjištěných faktů. Mohu pouze říci, že jemné tělo člověka neumírá současně s tělem fyzickým. A proč tomu tak je? To zatím nemohu říci.

 

Směrovka ke zdraví

 

Vím o vás, že se profesionálně věnujete horolezectví. Snad proto se při svých výzkumech zaměřujete také na sportovce?

 

Svým způsobem ano. Vyvinuli jsme metodiku práce, která umožňuje vyhodnotit pravděpodobnost úspěšnosti sportovce při utkání. Už několik let se zaměřujeme na sportovce olympijské i střední úrovně. Sledujeme transformaci bioenergetického pole pod vlivem motivů, emocí a cvičení. Děláme sportovcům posudky, radíme trenérům, co dělat, aby výsledky byly ještě lepší. Vždyť co to znamená „výsledek“ ve sportu? Je tvořený technikou, fyzickou a psychickou průpravou, stupněm přípravy na začátek utkání. Někdy zaslechneme, že naše družstvo odpadlo, protože se hráči příliš báli. To je absurdní. Jestliže se družstvo dostane na světovou úroveň, otázka psychologické přípravy jeho členů musí být vyřešena dávno předtím. Vezměte si jako příklad několik sportovců, kteří mají stejnou fyzickou průpravu. Ale pouze jednomu se podaří dosáhnout světového rekordu. O čem to svědčí? Dokázal v ten správný moment využít své psychofyziologické rezervy.

 

Jaký je zásadní význam vaší práce?

 

Souvisí s tématem medicíny 21. století, což je „zdraví zdravého člověka“. Přístroje, které vyvíjíme, by měly sloužit k diagnostice nemocí v lidském těle, které se zatím neprojevily. Společně s včasným odhalením totiž vzrůstají možnosti uzdravení. Jestliže například přístroj zaznamená rozbíhající se onkologický proces, který se na fyzické úrovni ještě neprojevil, zvyšuje se naděje na vyléčení.


Konstantin Georgijevič Korotkov je doktor technických věd, zástupce ředitele sanktpetěrburského Státního sportovního institutu, profesor katedry projektování počítačových systémů Sanktpetěrburské státní univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky. Je prezident Mezinárodního svazu lékařské a aplikované bioelektrografie. Napsal více než dvě stovky vědeckých publikací, proslul i díky svým výzkumům energoinformačních stavů člověka za života i po smrti.

 

Psáno pro časopis Regenerace 3/2012.

<<       >>