Očistné rituály
Témata

OČISTNÉ RITUÁLY – cesta k univerzálnímu prožitku lidství a božství

Očistné rituály mají tradici ve všech kulturách. Jsou nezbytnou součástí léčebného procesu, kdy je třeba nemocného člověka očistit od zátěží z prožitých traumat z minulosti, strachu z budoucnosti, očistit jej od negativních energií a otevřít jeho mysl a srdce. 

Branou pro zahájení očistného procesu jsou naše smysly. Prostředky, které se pro očištění používají, jsou vonné byliny, jejichž kouř prohlubuje prožívání přítomnosti, rozličné nástroje jako jsou buben, rolničky, zvonce, jejichž vibrace otevírají mysl. V tomto stavu, kdy prožíváme Přítomnost, otevíráme se Lásce, která zaplavuje tělo, duši a mysl a nastartuje na všech těchto úrovních ozdravný proces. Setkáváme se tak se svou duchovní podstatou a zažíváme pocit osvobození. Poselství, které tento proces přináší, je, že jsme přišli na svět proto, abychom tuto zkušenost předávali jeden druhému a prohlubovali pocity sdílení Jednoty. Cesta, která vede k očištění, vede zároveň k Univerzálnímu dialogu, k vzájemnému porozumění, k přátelství a lásce.

 

 Foto Pavel Kotek

předchozí téma