Očur-oolovič
O šamanech

TUVINSKÝ ŠAMAN Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič

Je jedním z obnovitelů náboženství a duchovní kultury v sibiřské republice Tuvě - šamanismu a buddhismu.

Působil také jako přední představitel buddhistické společnosti(1990 až 1993) a později sdružení tuvinských šamanů Dungur (1993 až 1996 a 2001 až 2005).
Od roku 2005 je samostatným rodovým šamanem. Cestuje, léčí a vyučuje tradičnímu tuvinskému šamanismu. V Kyzylu žije v jurtě, kde přijímá své klienty.

Tuva začátkem 90. let zažívala překotnou etapu. Sovětský svaz se rozpadl a objevila se najednou šance vrátit se zpět: k tradici, ke kořenům, k duchovnosti, k uctívání země a nebe. V hlavním městě Kyzylu začala vznikat šamanská a buddhistická centra, lidé se vraceli k rituálům, aby oživili zemi, prameny a stromy. Ooržak Dugar-Sjurjun zpočátku působil v šamanském centru Dungur, ale záhy se osamostatnil a začal se věnovat vlastní léčitelské praxi. Sám, bez záštity nějaké šamanské organizace, se prosadil, zareagoval na pozvání svých klientů a zúčastnil se nejrůznějších sympozií a kongresů v Turecku, Německu, Rakousku a Španělsku.

Tuvinský šamanismus se stal fenoménem, který přitahuje stále více lidí, unavených tíživým dopadem civilizace postavené na výkon. Ooržak Dugar-Sjurjun si je toho stále více vědom a jeho rituály mají za cíl posílit každého jednotlivce a prohloubit jeho sepjetí s přírodou. "Člověk je součástí přírody a příroda je pro jeho zdraví nevysychajícím pramenem," říká. "A proto by se k ní měl neustále vracet, upínat se k ní a čerpat z ní svou sílu."

Příjezd tuvinského šamana Sjurjuna-Dugara do České republiky je mimořádnou událostí. Představí tradiční způsoby léčby a setkání s ním je příležitostí nejen pro zájemce o mimoevropskou spiritualitu, ale i pro etnology, lingvisty, kulturology, religionisty a podobně orientované badatele.