Jamtana – vyprávění ze života sibiřskejch Něnců
Z mojí knihovničky

Jamtana – vyprávění ze života sibiřskejch Něnců  (Citadela 1998)

 

Jamtana znamená v jazyce Něnců cestu ve smyslu putování kočovného rodu ze starého tábořiště na nové. Řekne-li vám na této cestě někdo, abyste ji zkrátili, znamená to, že žádá příběh. Knížka Jamtana je naplněná příběhy až po okraj. Pocházejí ze Sibiře, z poloostrova Tajmyr, kde jsem je sesbírala v létě 1995, polovinu knihy pak tvoří převyprávěné příběhy německé autorky Nenjang (Komár). Přeji vám, aby se při čtení těchto příběhů vaše cesta zkrátila.