Témata

Už více než dvacet let se zabývám studiem sibiřských kultur, zejména jejich duchovními oblastmi.
Jsem stále více fascinována jiným způsobem myšlení a vidění světa a tato zkušenost mi přináší podstatnou inspiraci do mého života.
Témata, kterými se zabývám, shrnuji pro větší přehlednost do několika následujících skupin, k nimž časem budou přibývat další.
Všem těmto oblastem se věnuji podrobněji na svých přednáškách, seminářích nebo při setkáních u příležitosti přírodních svátků v polích U sv. Donáta.
                                                                                             
 P. B.
 
 
Přírodní obřadnost
Témata

PŘÍRODNÍ OBŘADNOST

Zájem o etnografii centrální a jižní Sibiře mě přivedl zejména v posledních letech ke sledování projevů tamější tradiční obřadnosti, jíž je šamanismus. Umělecké zážitky a zároveň hluboké vnitřní prožitky, které jsem díky těmto zkušenostem získala, mě nasměrovaly k tomu, že jsem zatoužila něco podobného přenést do české krajiny.

Celý článek...
 
Duše – jsme ukryti v tom, co děláme
Témata

DUŠE - JSME UKRYTI V TOM, CO DĚLÁME

Nikdo v naší civilizaci jistě nepochybuje, že existuje u každého člověka intimní zóna, do níž druhému zasahovat nepřísluší. Pak se ale stane, že když někdo příliš lpí na svém hrnečku, propisce nebo plyšovém medvídkovi, druzí se mu smějí. Ochrana osobních předmětů má však podle šamanů hluboký smysl: na věcech, kterých se často dotýkáme, zůstává naše „duše“.

Celý článek...
 
Pět elementů
Témata

PĚT ELEMENTŮ

Podle tradiční čínské medicíny a čínské astrologie je svět tvořen pěti elementy, nacházejícími se v určitých vzájemných vztazích a vazbách. Tuto koncepci znají všichni, kteří se dotkli čínské tradiční medicíny alespoň okrajově. Pozoruhodné ovšem je, jaký vztah zaujímají k pěti elementům sibiřští šamani, kteří znalosti o vztazích mezi nimi používají jako jednu ze svých léčebných metod.

Celý článek...
 
Svěcení stromů
Témata

SVĚCENÍ STROMŮ

Kdo se zpronevěřuje stromům, ten zahyne. Tahle věta představuje velmi zvláštní poselství, jemuž můžeme porozumět, když se naladíme na okolní svět přírody. Stromy jsou důležitými indikátory zdravotního stavu prostředí, v němž žijeme. Lidé v zemích s tradičními kulturami stromy uctívají, neboť jim připomínají jejich spojení s půdou, která vyživuje jejich těla, a s nebem, kam jejich duše směřují.

Celý článek...
 
Očistné rituály
Témata

OČISTNÉ RITUÁLY – cesta k univerzálnímu prožitku lidství a božství

Očistné rituály mají tradici ve všech kulturách. Jsou nezbytnou součástí léčebného procesu, kdy je třeba nemocného člověka očistit od zátěží z prožitých traumat z minulosti, strachu z budoucnosti, očistit jej od negativních energií a otevřít jeho mysl a srdce. 

Celý článek...