Zrcátka z prastarého stromu

Příběhy, které vám budu vyprávět, vycházejí z různých zdrojů. Některé z nich jsou převyprávěné mýty, jež před desetiletími zaznamenali etnografové. Vytáhla jsem je z vědeckých publikací a přivedla je zpátky k životu. Další příběhy mi vyprávěli na cestách lidé, kteří je různě zaslechli, přečetli nebo dokonce sami zažili. Několik příběhů je inspirovaných pohádkami z mých oblíbených dětských knížek. Všechna moudra v nich ukrytá, všechny stavební kameny těchto vyprávění, spojuje jediný záměr, s nímž jsem je z velkého bohatství lidové slovesnosti vybírala – poskytují návod na život. Na život čestný, spravedlivý, a proto také trvale udržitelný a šťastný.

Příběhy vznikly ve spolupráci s rozhlasovou stanicí Vltava.

 
1 Zrcátka z prastarého stromu
Zrcátka z prastarého stromu

Zrcátka z prastarého stromu    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Tenhle příběh je nejstarší na světě. Kdysi dávno stál na zemi strom, který několik světů protínal. Kořeny sahal hluboko do země – kde žily podivuhodné bytosti: černé stíny, mátohy a předkové těch, kteří se ještě nenarodili.

Celý článek...
 
2 Koho poslouchat?
Zrcátka z prastarého stromu

Koho poslouchat?    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

V jednom království stál obrovský sloup z jednoho kusu kamene. Sousední král se o sloupu dozvěděl a lámal si hlavu, jak by takovou vzácnost získal. Nebylo však síly, která by sloup uzmula a přenesla do jeho země.

Celý článek...
 
3 Jak se učí boháči jíst
Zrcátka z prastarého stromu

Jak se učí boháči jíst    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Jeden bohatý kníže se zatoulal kdesi v lesích. Když už myslel, že se z lesa nevymotá, uviděl chalupu, kolem ní se páslo stádo ovcí. Ovčák stál na zápraží a díval se, kdo to k nim jde. Kníže poprosil o nocleh, ale neřekl, kdo je.

Celý článek...
 
4 Když se ti daří
Zrcátka z prastarého stromu

Když se ti daří    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Starého psa vyhodili. „Jdi, kam chceš! Jen darmo ujídáš, co už dávno nezasloužíš!“ Nešťastný pes došel k lesu, sedl si na mez a zanaříkal. Jeho nářek uslyšel vlk. „Co se ti stalo?“ A pes mu všechno vypověděl.

Celý článek...
 
5 O děravé skále
Zrcátka z prastarého stromu

O děravé skále    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Chodili po zemi a hledali spravedlivé. Na konci posledního mokřadu se vzpínala vysoká hora. Žádný pták nad ní nevyletěl, tyčila se do mraků jako prst. Vystoupali na ní, aby tam natrhali posvátný jalovec. Když snítka jalovce hoří, proužek dýmu vábí průzračné postavy ochránců hor.

Celý článek...
 
6 Kdo je nejsilnější?
Zrcátka z prastarého stromu

Kdo je nejsilnější?    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Jeden silák se chvástal, že je nejsilnější, ale aby to mohl dokázat, potřeboval najít někoho stejně silného, s kým by zápasil. Jednou šel takhle po silnici, a koho nepotká – pěknou ženu, která nese přes rameno vzrostlý jasan.

Celý článek...
 
7 Nemaluj čerta na zeď
Zrcátka z prastarého stromu

Nemaluj čerta na zeď    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Někdy se stane, že chudý připadne na boháče, který na něm jezdí jako Káča na čertovi… Právě tohle se přihodilo malíři Vinckovi. Ponejprv se mu zdálo, že s bídou slavně skoncuje – boháč mu nabízel práci, peníze a kdesi cosi, ale úkoly, které mu zadával, byly jen pro jeho kratochvíli a stály za zlámanou grešli. No posuďte sami!

Celý článek...
 
8 Stáří jako kočka
Zrcátka z prastarého stromu

Stáří jako kočka    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Jeden starý kovář seděl se svou ženou-staruškou na lavici a klímali. Neměli už co jíst, když byli mladí, pracovali, teď na stará kolena nemohli. Čekali na smrt. Když nespali, modlili se, aby smrt přišla co nejdřív.

Celý článek...
 
9 Šaty nedělají člověka
Zrcátka z prastarého stromu

Šaty nedělají člověka    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Jedna selka měla tři dcery. Dvě z nich dobře provdala – žily si v blahobytu. Třetí se vdala z lásky, vzala si rybáře. Rybáři se nedařilo, třeli bídu s nouzí. Jen na dětech jim pánbůh požehnal, měli jich pět.

Celý článek...
 
10 Staré rány
Zrcátka z prastarého stromu

Staré rány    Přehrát

Bylo-nebylo. Pohádka-nepohádka. Omšelé příběhy náhle ožívají... Bylo-nebylo, stalo se – nestalo. Jen letmá vzpomínka zůstala, z hluboké paměti vyklouzla a jako vlaštovka na jaře z rozličných krajů předalekých k nám zaletěla…

Tenhle příběh se přihodil čísi babičce:

Za Dubnicí nad Váhom se rozkládá lesík. Jako dítě si v něm Barborka hrávala, kousek za dědinou. V břízkách se shlížela, panenky do mechu kladla – tu z kytiček-voniček, ze dřeva, z klasů, co našla, všelijak to poskládala, do pohádky to celé proměnila.

Celý článek...