Pět elementů
Témata

PĚT ELEMENTŮ

Podle tradiční čínské medicíny a čínské astrologie je svět tvořen pěti elementy, nacházejícími se v určitých vzájemných vztazích a vazbách. Tuto koncepci znají všichni, kteří se dotkli čínské tradiční medicíny alespoň okrajově. Pozoruhodné ovšem je, jaký vztah zaujímají k pěti elementům sibiřští šamani, kteří znalosti o vztazích mezi nimi používají jako jednu ze svých léčebných metod.

Z čínské astrologie víme, že každému kalendářnímu roku (podle lunárního kalendáře) odpovídá určité znamení, které se opakuje za dvanáct let. A kromě tohoto znamení také element. Podle teze některých sibiřských šamanů pak vztah k tomuto převládajícímu elementu v našich tělech, „duších“, mysli… formuje náš život. Jsme-li nemocní, je narušena rovnováha s tímto elementem. V případě ztráty harmonie šamani doporučují určité typy rituálů, které mají za cíl nastolit kýžený soulad. „Mějme na paměti,“ říká sibiřský šaman Sjurjun-Dugar Očur-oolovič, „že ať chceme, či ne, jsme součástí přírody. Příroda ovlivňuje naše těla a duchovně na nás působí. Učme se jí naslouchat, vnímat její duchovní svět, protože je nejen kolem nás, ale i v nás…“

Na přiloženém snímku se šaman Očur-oolovič modlí k duchu vody (pramene). Stuhy v popředí symbolizují pět elementů.

Foto Pavlína Brzáková

předchozí téma     další téma