Hi-ah Park
O šamanech

KOREJSKÁ ŠAMANKA (mudang) Hi-ah Park

Vystudovala klasický korejský tanec na univerzitě v Koreji a etnologii ve Spojených státech. V obou oborech získala titul magistr.
Působila dlouhá léta jako hudebnice a tanečnice korejského klasického tance. Její šamanská iniciace proběhla v roce 1981. Dlouhé roky předtím procházela vleklou šamanskou nemocí, kdy se rozhodovalo o jejím životě, nebo smrti.

Tehdy se setkala se svou duchovní matkou, korejskou šamankou Kim Keum Hwa, která ji provedla šamanským zasvěcením. Hi-ah Park vede workshopy ve Spojených státech, v Evropě a v Koreji. Tématem jejích seminářů je spirituální léčení a techniky extáze. Více se můžete také dočíst na jejích webových stránkách www.hiahpark.com. Šamanka Hi-ah o své spirituelní práci říká: „Mé semináře jsou koncipovány tak, aby vedly k hlubokému prožitku naší přirozenosti, ve kterém je přijímána naše vlastní podstata založená na chtíči a touze. Tyto vlastnosti se v takovém prožitku přeměňují a stávají se přísadami, které osvětlují našeho Ducha. Rozvíjejí ho do jeho nejčistší možné podoby, bez jakýchkoliv pochybností.

Mé pojetí tance je založené na pronikání do stavu extáze, do stavu božské jednoty duše a těla, kde je zakoušen božský nektar.

Mé úsilí tkví ve snaze připomenout nám to, co už víme, a sestoupit do této znalosti mnohem hlouběji. Tak můžeme lépe prožívat lidské bytí s pozorností upřenou na jemnější energie našeho těla. Když se nám společně podaří do nekonečna rozhýbat všechny složky našeho života – mysl, tělo, emoce, dech, duši, individualitu a sílu, poskládají se do jedné dokonalé mozaiky.    

Potřebujeme poznat moudrost a dimenze našeho těla skrze přímý praktický kontakt s tajemstvími Universa.

Můj přístup k životu a k seminářům je prostý, jednoduše vidět a procítit základní činnosti, jako jsou radost, smutek, dýchání, láska, chůze, tanec a spánek.

Důležitá je také hravost, protože bychom neměli být tak vážní – prostě si hrajme! Pokud se stane, že nás něco zaujme, pak buďme vážní, a pronikejme do hlubin toho, co nás zajímá, s veškerou vážností. Vstupujme do předmětu svého zájmu intenzivně, upřímně, s veškerou naší energií a celou bytostí.

Posvátný tanec je ponoření se do celistvosti našeho bytí. Neohroženě vstupme do světa za fyzickou existencí, do jádra naší existence a spočiňme tam. Potom může přijít zážitek božské extáze.“