Rádio1, 27. 5. 2009
Audio

Rádio1, 27.05.2009    Přehrát

Rozhovor se šamanem Očur-oolovičem a Pavlínou Brzákovou, Rádio1, pořad Zátiší.
Odkaz na stránku pořadu zde

Moderuje: Jeroným Janíček

Host: Ooržak Dugar-Sjurjun Očur-oolovič, šaman

Tentokrát uvítáme v Zátiší velmi vzácného hosta - jednoho z obnovitelů šamanismu a buddhismu v Tuvě. Tuva začátkem 90. let zažívala překotnou etapu. Sovětský svaz se rozpadl a objevila se najednou šance vrátit se zpět: k tradici, ke kořenům, k duchovnosti, k uctívání země a nebe. V hlavním městě Kyzylu začala vznikat šamanská a buddhistická centra, lidé se vraceli k rituálům, aby oživili zemi, prameny a stromy.Tuvinský šamanismus se stal fenoménem, který přitahuje stále více lidí, unavených tíživým dopadem civilizace postavené na výkon. Ooržak Dugar-Sjurjun si je toho stále více vědom a jeho rituály mají za cíl posílit každého jednotlivce a prohloubit jeho sepjetí s přírodou. "Člověk je součástí přírody a příroda je pro jeho zdraví nevysychajícím pramenem," říká. "A proto by se k ní měl neustále vracet, upínat se k ní a čerpat z ní svou sílu."

Náš host je samostatným rodovým šamanem, cestuje, léčí a vyučuje tradičnímu tuvinskému šamanismu. V Kyzylu žije v jurtě, kde přijímá i své klienty. Ooržak Dugar-Sjurjun o našem životním stylu říká: „V Evropě a v Severní Americe je velkým problémem přecivilizovanost. Životní styl, který se obecně razí, není pro člověka prospěšný. Dýcháme zkažený vzduch, jíme nepřirozené potraviny. Začínáme si uvědomovat, že pokračovat tímto způsobem není možné. Jediným řešením na naše nemoci a problémy je návrat k přírodě. Návrat k Zemi. A šamanismus je cestou, která toto řešení nabízí.“ O jakou cestu se vlastně jedná?